Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės Prezidentui Alfonsui Norvaišui

PRAŠYMAS

2023 m. sausio 16 d.

Aš, Alfonsas Norvaišas Kazio, a/k. 367406300687, gimęs Mažeikių raj. Balėnėlių km., gyvenantis (pilnas adresas, LT- ), būdamas normalios ir tradicinės orientacijos, sąmoningai atsiriboju nuo UAB Lietuvos Respublika, kuriai vadovauja Vašingtono korporacija, veiklos ir nuo šio prašymo pateikimo dienos aktyviai dalyvausiu Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės valdyme.

Pridedama:

gimimo liudijimo kopija,

asmens tapatybės kortelės kopija (reverso ir averso pusės).

Sumokėti 50 eurų į sąskaitą. Alfonsas Norvaisas CH73 0483 5130 0754 1200 0 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A Credit Suisse bankas. Mokėjimo paskirtyje nurodykite savo gimimo datą.

Žmogaus dokumentas...

LIETUVOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASAS / KORTELĖ

Lietuvos Valstybės piliečio pasas / kortelė yra Lietuvos Valstybės piliečio dokumentas, patvirtinantis jo tapatybę ir pilietybę bei skirtas naudoti Lietuvos Valstybėje. Asmens dokumentas gali būti naudojamas ir vykimui į užsienio valstybes, kurios pripažįsta piliečio tapatybės pasus / korteles kaip kelionės dokumentą.

Piliečio tapatybės kortelė yra sukurta, naudojant šiuolaikines technologijas ir pažangiausias apsaugos priemones.

Piliečio tapatybės pasas / kortelė, tai - naujos kartos piliečio asmens dokumentas, atitinkantis aukščiausius standartus ir rekomendacijas.

TECHNOLOGINIAI POŽYMIAI


Kortelės abi pusės yra padengtos dviejų skirtingų tipų apsauginiais holografiniais vandenženkliais. Paveiksluojant ar kopijuojant, keičia fono spalvas ir skirtingais kampais mato vandenženklius.

Specialus formų išdėstymas


Kortelės abi pusės yra užpildytos skirtingų formų figūromis. Kortelės priekinėje dalyje, kurioje yra asmens nuotrauka, sunkiai galima įžiūrėti, nuo kairės pusės apačios, įstrižai į dešinę pusę, aukštyn einantį užrašą LIETUVOS VALSTYBĖ. Antroje kortelės pusėje - Lietuvos Valstybės žemėlapis, patalpintas sunkiai kopijuojamame holografinio tipo fone.

Nuotrauka ir parašas
Skaitmeninė savininko nuotrauka ir parašas.

Piliečio kortelė yra trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų, kad palengvintų keliones po visą pasaulį.

Kortelės galinėje pusėje yra kodinės raidės D, A ir B:

D - diplomatinis;

A - pasas;

B - kortelė.

Pastaba:

Visi dokumentai yra registruojami Lietuvos Valstybės Registrų centre ir jų tikrumą galima patvirtinti.

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Vairuotojo pažymėjimas - oficialus dokumentas, patvirtinantis turėtojo teisę vairuoti motorines transporto priemones ir tapatybę.

Jei persikeliate gyventi į kitą šalį, jums būtų gerai žinoti, ar turimas vairuotojo pažymėjimas suteikia jums teisę ten vairuoti? Ar reikės jį keisti į naujosios šalies pažymėjimą? Kur reikėtų pratęsti jo galiojimą? Kokie yra reikalavimai vairuotojo pažymėjimui gauti?

Vairuotojo pažymėjimo kortelė yra sukurta, naudojant šiuolaikines technologijas ir pažangiausias apsaugos priemones.

TECHNOLOGINIAI POŽYMIAI


Vairuotojo pažymėjimo abi pusės yra padengtos dviejų skirtingų tipų apsauginiais holografiniais vandenženkliais. Paveiksluojant ar kopijuojant, keičia fono spalvas ir skirtingais kampais mato vandenženklius.

Specialus formų išdėstymas


Kortelės abi pusės yra užpildytos skirtingų formų figūromis. Priekinėje pažymėjimo kortelės pusėje Lietuvos Valstybės žemėlapis yra patalpintas sunkiai kopijuojamame holografinio tipo fone.

Nuotrauka ir parašas
Skaitmeninė savininko nuotrauka ir parašas.

Vairuotojo pažymėjimo kortelė yra trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų, kad būtų lengviau keliauti po visą pasaulį.

Kortelės galinėje pusėje yra kodinė raidė F:

F - vairuotojo pažymėjimas.

Pastaba:

visi dokumentai yra registruojami Lietuvos Valstybės Registrų centre ir jų tikrumą galima patvirtinti.

TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

Transporto priemonės registracijos liudijimas - oficialus dokumentas, patvirtinantis transporto priemones registraciją ir automobilio techninius duomenis.

Transporto priemonės registracijos liudijimo kortelė yra sukurta, naudojant šiuolaikines technologijas ir pažangiausias apsaugos priemones.

TECHNOLOGINIAI POŽYMIAI


Transporto priemonės registracijos liudijimo kortelės abi pusės yra padengtos dviejų skirtingų tipų apsauginiais holografiniais vandenženkliais. Paveiksluojant ar kopijuojant, keičia fono spalvas ir skirtingais kampais mato vandenženklius.

Kortelės priekinėje dalyje sunkiai galima įžiūrėti, nuo kairės pusės apačios, įstrižai į dešinę pusę, aukštyn einantį užrašą LIETUVOS VALSTYBĖ. Lietuvos Valstybės žemėlapis yra patalpintas sunkiai kopijuojamame holografinio tipo fone. Taip pat yra matomas pintas stačiakampis rėmas.

Transporto priemonės registracijos liudijimo kortelė yra trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų, kad būtų lengviau keliauti po visą pasaulį.

Kortelės priekinėje pusėje yra kodinė raidė G:

G - transporto priemonės registracijos liudijimas.

Pastaba:

visi dokumentai yra registruojami Lietuvos Valstybės Registrų centre ir jų tikrumą galima patvirtinti.

Transporto priemonėms ženklinti, Valstybiniai numerių ženklai.

Diplomatiniai (užsienio valstybių atstovybių ir tarptautinių organizacijų)

Numerio ženklo paviršius yra žalias atspindintis šviesą. Numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – balti. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Lietuvos Valstybės trispalvė vėliava(geltona, žalia, raudona) ir baltas Lietuvos Valstybės skiriamasis ženklas „LT“.

Bendrojo naudojimo

Numerio ženklo paviršius yra baltas atspindintis šviesą. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta, o numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – juodi. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Lietuvos Valstybės trispalvė vėliava(geltona, žalia, raudona) ir baltas Lietuvos Valstybės skiriamasis ženklas „LT“.

Bendra tvarka išduotų šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro:

Transporto priemonėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose – dvi raidės, trys skaitmenys ir vėl dvi raidės:

Pirmosios dvi raidės rodo apskritį:

Alytus -AL, Kauno- KA, Klaipėdos - KL, Marijampolė- MA, Panevėžio - PA, Šiauliai -ŠI, Tauragės -TA, Telšių TE, Utenos - UT, Vilniaus - VI. Skaičius galima rinktis iš esamų laisvų ir galinės dvi raidės taip pat galite rinktis iš esamų laisvų.

Laikinieji (prekybiniai, tranzitiniai)

Numerio ženklo paviršius yra baltas, atspindintis šviesą. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta, o numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – raudoni. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Lietuvos Valstybės trispalvė vėliava(geltona, žalia, raudona) ir baltas Lietuvos Valstybės skiriamasis ženklas „LT“.